KUDDEDIER


Ook ik hield bij wijze van spreke mijn adem in. Wat zou er in Amerika gezegd gaan worden. En net als vele anderen, in die zin zijn we eigenlijk allemaal kuddedieren, verdiepte ik mij dit weekend meer als anders, in de denkbeelden en opvattingen rond de invloed van de islam op de politiek. Ik las een artikel in onze regionale krant en stuitte daar op een wel heel opmerkelijke uitspraak.  In dat artikel werden een paar uitspraken van Fred Leemhuis, emeritus hoogleraar islamwetenschappen in Groningen weergegeven. Enkele daarvan vond ik wel verhelderend. "Dat godsdienst, lees de islam, gebruikt wordt in politieke ideologiën is niet vreemd. Ook de politieke ideologiën van bijvoorbeeld het CDA zijn gestoeld op de christelijke leer. Dat vinden we hier in Nederland toch ook heel gewoon. En legde deze kenner in dat artikel verder uit, ook is vergelijkbaar dat van de 1 miljoen moslims die in ons land wonen er 'maar' 200.000 - 250.000 belijdende moslims zijn. Van de vele mensen die zich christen noemen is er ook maar een beperkt aantal belijdend lid van een kerk. Geen echte eyeopeners, maar aardig om dit weer eens onder ogen te krijgen. Maar, gaat het artikel verder, het verschil moet gezocht worden bij de fundamentalisten van de islam, aldus deze hoogleraar. Zij schrikken niet terug voor geweld: maar, zo staat er dan te lezen, we moeten wel bedenken, ze maken meer slachtoffers onder de andere moslims dan onder niet moslims." einde weergave citaat. Zoals zo vaak op zaterdagmorgen het geval is, zat ik met mijn krant aan de eettafel, maar na het lezen van die laatste zin viel ik bijna van mijn stoel. Hoe dien ik dit op te vatten.? Het doden van andere moslims is minder erg dan het doden van niet moslims? Nee mijnheer Leemhuis. Mijn overtuiging is heel duidelijk, al dan niet gevormd vanuit een christelijke leer: Gij zult niet doden! En zo sluipt de waanzin van het bestrijden van elkaars ideologiën ook  mijn leven weer voor even binnen. Ook ik vind het, net als vele anderen, kennelijk nodig om hier mijn zegje over te doen. Als u nu vraagt of ik ook een mening heb over die srtrijd rond het bouwen van die moskee? Ja zeker, maar wel heel naïef en simplistisch. Het zou mooi zijn als de bouwers van de moskee zouden zeggen, ok. dat is kennelijk te dichtbij, we bouwen een paar kilometer verderop. Het zou ook mooi zijn als de tegenstanders zouden inbinden en konden leven met het feit dat de moskee niet echt op ground zero komt te staan. Ik geloof zelf namelijk heel erg in het volgende: Leven en laten leven.

hanscke | Zondag 12 September 2010 - 11:56 am | | Actueel | Acht reacties

LEKKERNIJEN


Het moet toch niet gekker worden. Straks gaat de reclamewereld, lees 'de commercie' nog bepalen welke culturele invloeden de moeite waard zijn om gestimuleerd te worden waardoor iets een bredere plaats in onze samenleving gaat krijgen. Vanmorgen hoorde ik dat in een radiouitzending vermeld werd, dat het einde van de ramadan nabij is en dat het suikerfeest voor de deur staat. Hierbij werd de verbazing uitgesproken, dat de reclamewereld nog niet inspeelt op dat naderende feest. Verkoopcijfers van zoetwaar, maar ook van kleding, vooral kinderkleding, wat vaak voor dit feest aangeschaft wordt, omdat dit met  vele familiebezoeken gepaard gaat, zouden door hierop toegespitste reclamecampagnes omhooggebracht kunnen worden. In eerste instantie dacht ik: alsjeblieft niet, dat overdreven gedoe met het kerstfeest is al meer dan genoeg. Toch kwam ik later op de dag een beetje in de knoop met mijzelf. Als ik zeg dat ik voorstander van een geïntegreerde samenleving ben, dan moet ik het normaal gaan vinden dat ook de commercie inspeelt op dit jaarlijkse feest en zich met haar reclames hierop richt, los van het feit dat ik al dat reclamegedoe eigenlijk maar niets vindt. Met kerst wordt iedereen toch ook ongevraagd maar opgezadeld met het aanpraten van een kerstgevoel? Maar dat de integratiegedachte nu juist uit de hoek van de commercie moet komen vind ik dan weer minder. Wat mij betreft hadden ze hierover hun mond wel mogen houden. We zullen zien of volgend jaar één of ander bureau toch iets in deze richting gaat ontwikkelen, want zo gaat dat, het ene jaar wordt het aangezwengeld als iets wat gemist wordt en een volgend jaar wordt het in de praktijk gebracht. Ik heb maar vast een voorschot genomen op de nieuwe ontwikkeling, want ik schat in dat dit heus gaat komen. Bretagne is heel bekend om haar vele zoetwaar en koeken. Behalve in Concarneau waren er in meerdere plaatsen dit soort winkeltjes te vinden, ouderwets aandoend ingericht met een uitstalling van heel veel verschillende soorten koek en ander zoetwaar. Ik heb daar in verschillende plaatsen een aantal foto's van genomen, waarvan er nu enkele geplaatst zijn.
 
(klik)   

hanscke | Donderdag 09 September 2010 - 10:20 pm | | Actueel | Negen reacties

BRIEVEN


Hadden we tot voor kort gedacht, dat de brief zo heel langzamerhand wel zou gaan verdwijnen, blijkt opeens dat EEN BRIEF helemaal hot kan zijn. Mijn moeder placht vroeger nog wel eens te zeggen, ik weet niet meer in welk verband dat was, 'wie schrijft die blijft', maar dat gaat anno 2010 dus niet meer op. Klink is vertrokken en naar mijn mening is dat ook de enige juiste beslissing. Briefjes schijven aan anderen die dan weer niet voor iedereen bedoeld zijn komt mij nogal amateuristisch over. Ik kan mij nauwelijks voorstellen, dat zoiets gebeurt door mensen die capabel zouden moeten zijn om ons land te besturen. Politiek wordt voor mij op deze manier steeds ongeloofwaardiger, maar desondanks blijf ik wel geïnteresseerd. Er kan zonder meer vastgesteld worden dat er heel wat gaande is in ons land en er valt mijns inziens geen zinnig woord te zeggen over hoe het op de lange duur gaat uitpakken. Over een aantal jaren zal, achteraf, dat wat er nu gaande is, makkelijk te verklaren zijn, maar het is in het nu maar moeilijk te verwoorden. Het is ongrijpbaar en dat beangstigt mij. Wanneer ik om mij heen kijk, kan ik niet anders concluderen dan dat we met zijn allen ook niet eerlijk en rechtuit durven te zijn. Nu de PVV zo groot is geworden, één op de vijf kiezers zou zijn stem aan deze partij gegeven hebben, kan het niet anders zijn dan dat er ook mensen in mijn directe omgeving op deze partij gestemd hebben, maar ik moet nog de eerste tegenkomen die hier voor uit durft te komen. Als ik in de lunchpauze met meer dan twintig collega's samen ben probeer ik wel eens een inschatting te maken, wie er een PVVstemmer zou kunnen zijn,maar echte aanwijzingen zijn er niet te vinden. In mijn familie en kennissenkring zijn er geen PVVstemmers te vinden. Op veel plaatsen waar ik kom, hangt er een zogenaamde sfeer dat op de PVV stemmen  not done is. Het krijgt daardoor iets stiekems, terwijl een groot aantal mensen toch zijn of haar stem aan deze partij geeft. Ook die brief van Klink roept bij mij iets op van niet eerlijk zijn. Wat mij betreft mag de politiek wel een voorbeeld nemen aan de eerlijkheid van een aantal boeren. Zij geven ruiterlijk toe het moeilijk te vinden om een juiste levenspartner te vinden. Zij hopen op hun oproep veel reacties te krijgen. Kijk dat is helder en transparant. Zij hopen brieven te krijgen waardoor zij constructief met hun toekomst aan de gang kunnen gaan. Misschien is het idee van Mark Rutte ook zo gek nog niet om zelf een brief te schrijven en daarmee de boer op te gaan om te zien met wie er uiteindelijk samengewerkt kan gaan worden. Misschien gaat voor Rutte de eerder genoemde zegswijze 'wie schrijft die blijft' wel op.

up date: Voor alle duidelijkheid, zelf ben ik geen PVVstemmer, maar dit bedoel ik nu exact, dat ik de behoefte voel om heel duidelijk te stellen dat ik niet op die partij stem!!

hanscke | Maandag 06 September 2010 - 9:02 pm | | Actueel | Elf reacties

KLEURLOOS MIDDEN


Paars + lijkt het voorlopig niet te gaan worden. Jammer, het had wel mijn voorkeur en met het uitbrengen van mijn stem had ik hier rekening mee gehouden. In dit perspectief zag ik wel een mooie rol D66 weggelegd. Dat is dus de partij die mijn stem gekregen heeft. Helaas is en kabinet van deze signatuur voorlopig even van de baan. Voor mij is dat echter nog geen reden om nu spijt te hebben van mijn uitgebrachte stem. Landelijk blijkt dat iets anders te liggen zo blijkt uit een artikel in Dagblad Trouw, gestoeld op een onderzoek van Maurice de Hond. (kanttekening, voor wat het onderzoek van Maurice de Hond waard is, maar dat is weer een heel ander verhaal) De kiezers schijnen nog steeds van politieke voorkeur te wisselen en 15 procent zou na deze verkennende gesprekken nu een andere keuze maken dan 9 juni. PVV zou nog gegroeid zijn en het CDA zou nog eens 2 zetels kwijt geraakt zijn. Al met al is het maar een moeizaam proces en ik heb weinig hoop dat er veel vaart in zal komen. Ik krijg zo het bange vermoeden, dat dit wel eens de langstdurende kabinetsformatie gaat worden, terwijl ingezet was om het dit maal heel snel voor elkaar te krijgen. Ik zie zelf heil in eenmisschien op het eerste gezicht wat vreemd ogende combinatie van een coalitie met VVD D66 PvdA en SP. VVD en PvdA zijn de grootste partijen, de SP kan eindelijk eens gaan regeren en haar linkse ideeën voor het voetlicht brengen, wat door de PvdA dan wat afgezwakt kan worden waardoor deze partij toch wat linkser uit de verf kan komen en D66 maakt het verschil. Het middengedoe wat nu onderzocht gaat worden lijkt mij kleurloos toe, vlees noch vis. En hoe zit het bij u als lezer, bent u kleurvast en nog steeds tevreden over de uitgebrachte stem? En hebt u nog wel belangstelling voor de formatie? Persoonlijk vind ik dat de aandacht voor de politiek van vandaag ernstig te lijden heeft onder de overdaad van belangstelling voor dat spelletje wat voetbal heet en wereldwijd de aandacht opeist. Alsof er niets belangrijkers is dan dat. Spelen is vooral bedoeld als recreatie, iets om je mee te vermaken in de vrije tijd, maar op dit moment lijkt het wel van levensbelang te zijn. Het evenwicht is op dit moment ver te zoeken. .

 

hanscke | Woensdag 23 Juni 2010 - 11:05 am | | Actueel | Zeven reacties

O.KOORTS


De meisjes zijn op de school waar ik les geef veruit in de meerderheid. Per jaargang lopen er heus wel een paar verdwaalde jongens rond die graag in de zorg wil werken, in de instellingen zijn ze meer dan welkom, maar ze zijn en blijven ver in de minderheid. Ik was dan ook erg benieuwd of er ook iets geregeld zou worden voor dit eerste Nederlandse optreden in het kader van dit wereldkampioenschap. Halverwege de morgen zag ik de conciërge druk in de weer met een televisietoestel. In een petit overleg werd besloten in welk lokaal het apparaat geplaatst zou worden. Hier en daar zag ik een leerlinge in het oranje. Dat deed bij mij een belletje rinkelen dat ik een leerlinge moest bellen die vanwege het spelen bij het damesvoetbal ernstig geblesseerd is geraakt. Ze heeft iets met de knieschijf en kruisbanden en zit dientengevolge met één been vanf de heup tot de enkel in het gips. Hoe kon ik denken dat er op school niets gedaan zou worden? Ik weet toch al heel lang dat er verschillende meiden van mijn opleiding helemaal voetbalgek zijn. En zo raakte ik ook een heel klein beetje besmet met de voetbalkoorts. Toen ik naar huis reed, ondertussen de wedstrijd via radio 1 volgend, was het opvallend rustig onderweg. Een paar van de weinige auto's die ik zag, waren met vlaggetjes uitgedost. Het aantal vlaggen aan de vlaggenmasten was wel fors toegenoemen en dit deed de oranjekoorts nog wat verder stijgen. Ik rekende uit dat ik met een beetje mazzel op tijd thuis zou zijn zodat ik de tweede helft kon zien. Gelukkig was het vreselijke geluid wat gereduceerd waardoor het voor mij ook iets aantrekkelijker was om te blijven kijken. Na afloop van de wedstrijd heb ik vanuit het oud papier een speelschema opgediept en dit met magneten op de koelkastdeur geplaatst. Het zal wel even duren voordat ik weer koorstvrij ben, maar ach, ik ben niet de enige die door dit virus aangetast is. Alleen, ik ben niet totaal geveld, ik wring mij niet in allerlei bochten. Slechts als ik de tijd er voor heb, zal ik mij aan dit virus overgeven. 

hanscke | Maandag 14 Juni 2010 - 10:38 pm | | Actueel | Negen reacties

KLEINSCHALIG


In de afgelopen week heb ik de reclame op radio 2 niet meer gehoord. Erica Terpstra die ons op haar eigen bekende maar o zo overdreven wijze oproept om in actie te komen voor het Liliane Fonds. En dat roept weerstand bij mij op. Ik heb het Liliane Fonds altijd een warm hart toegedragen. Juist de kleinschaligheid en daardoor de bescheidenheid sprak mij aan. Met een paar tientjes was het mogelijk om een juiste prothese bij een gehandicapt kind te realiseren, waardoor de kwaliteit van leven van het betreffende kind met sprongen vooruit ging. Hierdoor had ik, misschien wel een beetje naïef, het idee, dat er weinig geld aan de strijkstok bleef hangen. Dit jaar schijnt het Liliane Fonds 30 jaar te bestaan en gaat men dit heuglijke feit vieren door met een actie groots uit te pakken en hierbij het getal 100.000 in te zetten en dit aan te laten prijzen door die genoemde overdreven Erica Terpstra. Door die ooit zo geroemde kleinschaligheid los te laten en steeds maar die 100.000 in de picture te laten komen komt dit alles mij wat tegenstrijdig over. En Erica maar roepen: 100.000. Te overenthousiast zijn schrikt mij af. Dat realiseerde ik mij nogmaals toen ik deze tante ook al weer zo overdreven overenthousiast op de verkiezingsavond feest zag vieren bij de winnende partij. Het moge duidelijk zijn dat ik deze hele promotie geen handige zet vind. Helaas kan ik niet om mijn gevoel heen dat ik mij bekocht voel wat de integriteit van dit fonds aangaat. 

hanscke | Vrijdag 11 Juni 2010 - 10:34 pm | | Actueel | Negen reacties

TOPICS


Ik heb mijn huiswerk gedaan, ik heb de voor mij geldende belangrijke speerpunten op een rijtje gezet en per politieke partij bekeken, maar bij ieder partij miste ik toch één belangrijk topic, namelijk het koningshuis. Als goed geaard en koningsgezind burger volg ik de meeste nieuwsberichten hierover. Als ik dan in de krant van vorige week zaterdag lees dat het koningshuis Nederland jaarlijks 4 miljard euro oplevert, vind ik dit toch geen onbelangrijk nieuws. Een werkgroep onder leiding van oud-minster Gerrit Zalm van financiën kwam dan wel tot de slotsom dat het koningshuis jaarlijks 39 miljoen kost, maar volgens professor economie Harry van Dalen van de universiteit van Tilburg stimuleert een monarchie de economie jaarlijks met 1 procent groei en op die manier komt men  op 4 à 5 miljard. Geen onbeduidend bedrag dacht ik zo. De handelsmissies die meegaan met de bezoeken van het koningshuis naar het buitenland schijnen waardevol voor het bedrijfsleven te zijn. Dat schijnt te maken hebben met een vertrouwensbonus. Een koningshuis straalt toch enige vorm van stabiliteit uit. "Premiers komen en gaan, maar een monarch blijft ...." Merkwaardig dat op de dag voorafgaand van de verkiezingen de aanwezigheid  van de vader van Maxima bij een eventuele inhuldiging als het enige onderwerp omtrent de monarchie naar voren komt. Dacht ik origineel te zijn en een verzwegen item opgespoord te hebben, niet dus. Op het allerlaatste moment komt het vorstenhuis toch nog ter sprake, alleen wel anders dan ik gewild zou hebben. Dat dan weer wel.

hanscke | Dinsdag 08 Juni 2010 - 09:58 am | | Actueel | Twaalf reacties

ONE-ISSUE


Wie nu verwacht dat op dit weblog ingrijpende veranderingen plaats zullen vinden zal in de komende tijd de conclusie kunnen trekken dat dit niet het geval is. Ik heb nog eens goed nagedacht en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik achteraf gezien toch niet echt heel ontevreden ben. Laten we zeggen dat het een tijdelijke oprisping was en dat ik voor het overgrote deel op ongeveer de zelfde voet door zal gaan, (over voet gesproken, het genezingsproces van mijn eigen voet verloopt voorspoedig, ik kan wat lopen betreft al weer aardig uit de voeten, een korte wandeling van een paar kilometer is gelukkig al weer mogelijk. Tennissen en het andere zwaardere loopwerk zoals de lange afstanden is nog even niet aan de orde, maar ook daarmee zal ik over een niet al te lange tijd weer heel langzaam mee kunnen beginnen) zij het dat ik toch wil proberen om, al is het maar zo af en toe, iets meer het pad der dagelijkse gebeurtenissen te verlaten. Vandaag richt ik de spot even op de Partij voor de Dieren (en niet zoals ik lange tijd dacht, de Partij VAN de Dieren) Ik weet nu dat dat het verschil van een woordje, VAN of VOOR heel wat uit kan maken. Bij de oprichting van deze partij in 2002 was ik van meet af aan altijd een beetje lacherig. Ik kreeg er ongewild een beetje een fabeltjeskrantgevoel bij en achteraf gezien kwam dat mede door mijn interpretatie van het woordje van. Desondanks is dat gevoel in de loop der jaren toch wel verdwenen.  Omdat ik er nog lang niet uit ben waarop ik moet stemmen, ben ik maar eens begonnen om partijen op hun programma te onderzoeken. Ik weet nu dat ik niet op de Partij voor de Dieren zal gaan stemmen. Ik ben niet bereid om op een one-issue of getuigenis partij te gaan stemmen. Toch heb ik wel enige sympathie voor deze partij gekregen. Als de voedselketen als uitgangspunt genomen wordt, dan wordt duidelijk dat er op heel veel terreinen iets veranderd dient te worden en dat dit hele grote gevolgen zal hebben. Het terugdringen van de enorme grootschaligheid van agrarische bedrijven zal een ommekeer in de economie tot gevolg hebben. Of dit ook werkelijk allemaal haalbaar is, is een ander verhaal. Ik zou dat wel een heel graag uitgerkt en doorberekend zien. Maar dat zo'n partij mij (ons?) op een ander gedachtenspoor zet juich ik toe. Daarom alleen al mag de partij er van mij zijn. Toch zal ik er niet op gaan stemmen. Vooralsnog wil ik graag een partij die op constructieve wijze op vele terreienen richting kan geven aan onze samenleving.

hanscke | Dinsdag 01 Juni 2010 - 09:50 am | | Actueel | Negen reacties