AFGEBLAZEN


De verhuizing is afgeblazen. Achteraf bleek er een misverstand te zijn bij One.com want het zou om een ander weblog gaan wat ooit opgestart is bij de provider, maar nooit in werking is gezet. Met dank aan DOKRO internet en sofware die dit alles weer zeer vakkundig voor mij opgelost heeft.

Ooit in de toekomst zal er nog wel eens iets moeten gebeuren om het weblog te behouden, maar voorlopig is deze kou weer uit de lucht en kan ik weer vrolijk en soms iets minder vrolijk verder gaan met stukjes te schrijven en te publiceren op deze site. 

Ergens vind ik het een heel klein beetje jammer dat de verhuizing niet door is gegaan. Het was een mooie gelegenheid geweest om het weblog van een nieuwe outfit te voorzien, maar aan de andere kant hecht ik ook wel weer aan het vertrouwde, dus ik neem het zoals het is. 

hanscke | Vrijdag 18 Oktober 2019 - 2:18 pm | | Standaard | Acht reacties

VERHUIZEN

Het kan zijn dat op deze site niet alles meer werkt zoals het zou moeten. Er is namelijk een verhuizing gaande, omdat ik van besturingssysteem pivot ga overstappen naar World Press. Dit klinkt heel professioneel en ingewikkeld en dat laatste is het ook zeker het geval. Ik doe het dan ook niet zelf, want dat gaat mijn kennis ver te boven.  Het wordt gedaan door een professional die er verstand heeft. 

Reacties zijn nog steeds van harte welkom, ook al zijn ze op de site niet zichtbaar meer, ergens in het systeem kan ik ze nog wel lezen. Ik weet niet hoe lang dit gaat duren, maar omdat ik alles wil meenemen, schijnt het inpakken nogal een klus te zijn.

De naam wordt zeker niet veranderd, dus ik blijf ten allen tijde vindbaar.

Tot ergens, waar dan ook.

hanscke | Donderdag 17 Oktober 2019 - 10:47 am | | Standaard | Zes reacties

EIGEN KEUZE


Ik heb er een nacht slecht van geslapen, nadat ik vorige week gehoord had, dat oud minister Ella Vogelaar was overleden. Ik heb het destijds een leuke minister gevonden en ik heb altijd een beetje de gedachte gehad dat we ook wel wat gemeen hadden met elkaar. 

We zijn van dezelfde leeftijd, we hebben ongeveer eenzelfde opleiding gedaan, zij het dat zij aan de vermaarde Sociale Academie De Horst te Driebergen heeft gestudeerd en ik de zesjarige deeltijd Opleiding Sociale Academie SOSA Haarlem in Leeuwarden heb gedaan en zij heeft later ook nog een graad in Onderwijskunde heeft gehaald.

Maar net als zij ben ik ook een tijdje lid van de CPN geweest en het lag ook in mijn lijn om op te komen voor de zwakkeren in de samenleving. In de tijd van de grote werkloosheid in de jaren tachtig was ik projectleider van het project Mesen Zonder Werk.

En toch ben ik niet zo ver op de maatschappelijke ladder geklommen als zij, want ook ik had ik wel enige ambities richting de politiek.

Terwij ik de slaap niet kon vatten en me nog maar eens omdraaide dacht ik terug aan die tijd dat ik een aantal malen de plaatselijke partijvergaderingen van de PPR bezocht. Ik was er al heel snel achter dat actief zijn in de politiek heel veel tijd ging kosten en die tijd had ik niet. En ik werkte bijna full-time en ik had ook nog een gezin met twee kinderen. Bovendien sprak de sfeer in het politieke gebeuren mij ook niet zo aan. Eigenlijk wist ik zelf nog niet zo goed wie ik was en wat ik wilde. Ik moest mezelf als het ware nog uitvinden.

Vandaag de dag ben ik best tevreden met hoe mijn leven zich verder ontwikkeld heeft. Ik ben toendertijd, toen ik het leven niet echt omarmde, niet gezwicht voor het idee om  er mee te stoppen omdat het leven mij zo zwaar viel. Ook daarin kan ik de oud minister een beetje volgen en dat is misschien ook wel het punt wat mij zo getriggerd heeft. Door de loop der jaren ben ik helemaal vrede gaan vinden in mijn bestaan en ben ik dergelijke gedachten gelukkig helemaal kwijtgeraakt. Ik kan wel begrip voor haar keuze opbrengen, maar ik blijf het toch jammer vinden. Misschien lagen er voor haar ook nog betere tijden in het verschiet.

Na al deze overpeinzingen merkte ik dat de slaap eindelijk bezig was bezit van mij te gaan nemen. Het laatste wat ik nog dacht is: Ella RIP.

2019-10/eigenkeuze.jpg

hanscke | Woensdag 16 Oktober 2019 - 10:54 am | | Standaard | Drie reacties

OFFICIEUS SCHOON


Soms gaan dingen toch totaal anders dan dat je van te voren gedacht had. Misschien is het ook een stukje ongeloof, het nog niet helemaal kunnen bevatten of misschien ook wel de ontkenning, maar we weten het al een paar dagen officieus, de petscan van vrijdag voor een week geeft aan dat er niets verontrustends meer te zien is. Gosse is, zoals men dat dan noemt "schoon" van binnen.

Vorige week was er een telefonisch contact met de chirurg. Dit was gepland om zo, na een kleine vier weken  het resultaat van de toegepaste medicatie tegen de overvloedige diarree te kunnen bespreken. Gelukkig slaat de medicatie aan en is de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeterd en is er ook geen sprake meer van gewichtsverlies. Misschien een vervelende bijkomstigheid aldus de chirurg, maar dit middel zal waarschijnlijk wel tot in lengte van dagen ingenomen moeten worden.

Na nog wat heen en weer gepraat kwam het gesprek op de petscan die de week daarvoor plaats gevonden had. De chirurg meende de uitslag al gezien te hebben en na dit nog even op zijn computer gechecked te hebben vertelde hij dat er niets meer te zien is, dus dat nu de term "schoon" gebruikt kan worden.

Ten tijde van dit telefoongesprek was ik niet thuis, maar toen ik een uurtje later dit hoorde werd ik wel heel erg blij. En toch was het net of het nog niet helemaal tot mij doorgedrongen was.

De volgende dag was er in het UMCG een patientendag van deze ziekte, Neuro Endocriene Tumoren (NET) en daar zijn wij heen geweest zijn. Heel veel nieuwe dingen heb ik daar niet gehoord, maar toch was het fijn om daar medepatiënten te ontmoeten. Het geeft moed om te horen, dat er patiënten zijn, die deze ziekte tien jaar geleden al gediagnostiseerd hebben gekregen en na de behandeling het leven weer aardig op de rails hebben gekregen.

Dat het om een vrij zeldzame ziekte gaat mag blijken uit het feit dat er zo'n 800 patiënten per jaar bijkomen. Ter vergelijking, bij borstkanker gaat het om een aantal van 42.000 per jaar.

De rest van het weekend heb ik moeten besteden aan het verwerken van dit alles. Vele beelden van het afgelopen jaar trokken weer voorbij. Het was net of ik nu pas toe mocht geven dat het ook voor mij een loodzware tijd is geweest.

Ik had steeds gezegd, als we na al die ellende van dit jaar het goede bericht krijgen dat alles nu goed is, hangen we de vlag uit. Dit is nog niet gebeurd, mede omdat dit bericht nog niet echt officieel is en ik er door alle herinneringen die boven kwamen er nog niet echt voor in de stemming was. 

Komende vrijdag is er de afspraak, waarop officieel de uitslag besproken gaat worden. Dan zullen we ook iets meer ins en outs horen. Misschien dat we dan iets uitbundiger zijn dan alleen maar eufoor, zoals de afgelopen dagen. Mogelijk is het dan tijd om de vlag echt uit te hangen.

Eén hele fijne bijkomstigheid is wel, dat ik vrijdag gelukkig niet stikkend van de zenuwen richting Groningen ga, maar dat we daar min of meer relaxed heen kunnen rijden. Ook beter voor mijn hartslag.

En nu moeten we het vertrouwen weer krijgen dat de toekomst er echt weer zonniger uit kan gaan zien.

2019-10/officieusp.jpg

                                  klik

hanscke | Maandag 07 Oktober 2019 - 1:29 pm | | Standaard | Zeven reacties

BOERENVERSTAND


Lange tijd heb ik geaarzeld of ik wel iets zou schrijven over de opeens uit de lucht komen vallende stikstofcrisis. Heel veel wist (weet) ik er niet van, maar na een flink aantal artikelen over dit onderwerp gelezen te hebben èn natuurlijk de grote demonstratie van de boeren in Den Haag ben ik zo langzamerhand in staat om zelf een mening hierover te hebben. 

Omdat de commissie-Remkes een rapport presenteerde, was daar opeens de stikstofcrisis. Een typische reactie die zo kenmerkend is voor deze tijd, het nieuwe millenium. Was men in het verleden wat behoudener door eerst alle ins en outs van het rapport eens op de keeper te nemen, nee de reactie van anno deze tijd is: we moeten wat doen en wel nu en onmiddellijk. 

Zittend aan mijn tafel, nu uitkijkend over de landerijen van wege het kappen van het produktiebos, vraag ik mij af, òf en waar er verbanden zijn. Er was toch ook nog zoiets als het broeikaseffect vanwege het opwarmen van de aarde, het te veel van CO2 uitstoot, de klimaatverandering, energie opwekken uit biomassa en nog veel meer kwalijke zaken die wij mensen veroorzaken waardoor de planeet aarde aangetast wordt. 

Ik buig mij weer naar over de krant en lees een reactie op een ingezonden stukje van 1 oktober. In dat ingezonden stukkje lees ik dat de Te Gast schrijfster Nynke van der Veen stelt dat de stikstofcrisis een papieren probleem is. Zo mooi had ik het uit mijzelf niet kunnen formuleren, maar naar mijn mening slaat zij de spijker op de kop. Ergens wordt wat bedacht, noem het Natura 2000, daarin worden de doelen geformuleerd en door de jaren heen zijn er nog een stuk of wat doelen aan toegevoegd en dan blijkt later dat die hooggestelde doelen niet gehaald zijn.

In een reactie op dit artikel wordt gesteld dat de schrijfster van Te Gast met minachting stelling neemt tegen de gewenste natuurkwaliteiten. Het feit dat de bittervoorn, de meervleermuis, de noordse woelmuis evanals de broedvogels de porseleinhoen, kemphaan en rietzanger nog maar heel beperkt voorkomen in een na te streven natuurkwaliteit  in een aangewezen stukje natuur ergens in mijn directe omgeving. 

Tjonge denk ik dan, van een aantal dieren wist ik niet eens dat ze bestonden. Zou ik ze missen als ze er niet meer zouden zijn?

Nee, ik weet best dat dit een flauwe opmerking is. Maar mijn overtuiging is ook, dat het één en ander wel eens heel erg opgeklopt zou kunnen zijn en dat straks, als er maatregelen genomen gaan worden, er heel andere motieven mee kunnen gaan spelen. Ik kan mij namelijk niet aan de gedachte onttrekken dat dit opnieuw een voorbeeld is van "vlam in de pan", waar kleine idelogische groeperingen handig op in spelen om de maatschappelijke verandereingen die zij wensen in beweging te zetten.

Ik vind de demonstratie van de boeren dan ook zeer terecht. Ik eet nog steeds graag een stukje vlees van eigen bodem. De Argentijnse biefstuk, het struisvogelvlees, het Nieuwzeelandse hertenvlees en al het andere vlees wat vanuit het verre buitenland gepropagandeerd en geïmporteerd wordt mag de grootgrutter houden. 

2019-10/stikstofp.jpg

                                 klik

hanscke | Donderdag 03 Oktober 2019 - 10:56 am | | Standaard | Zeven reacties

WILDLANDS


De verhalen die ik hoorde over het nieuwe dierenpark in Emmen, wat de naam WILDLANDS heeft gekregen, waren heel divers, de één vindt het prachtig en een ander vindt het helemaal niets. Toen de Leeuwarder Courant de gelegenheid bood om voor 7,50 Wildlands te bezoeken was ik er als de kippen bij om van dit aanbod gebruik te maken. P. was er al eens geweest en behoort tot de categorie: juichende kritiek.

De stralend mooie nazomerdag zal er zeker toe bijgedragen hebben dat ook ik om ben en het een prachtig park vind. Ik deel totaal de kritiek niet dat de dieren niet goed te zien zouden zijn. Zo af en toe waande ik mij echt een beetje op safari. Het gebied waar de giraffes, de neushoorns en de zebra's lopen is schitterend ingericht. Hier hebben ze de ruimte om hun poten goed te kunnen strekken.

Ook de leeuwen wonen nu veel comfortabeler dan voorheen en dat geldt zeker ook voor de olifanten. Natuurlijk wonen deze dieren nog wel in gevangenschap, maar dat doen onze honden eigenlijk ook. Zij mogen aangelijnd of niet, slechts gaan en staan waar wij de regie voeren.

Voor mij mag een dierentuin in deze stijl blijven bestaan. De dieren hebben het goed en wij, publiek, kunnen deze prachtige dieren van alle kanten aanschouwen. Het zijn werkelijk prachtige dieren en ik ben blij dat ik ze in levende lijve mag zien en het niet altijd op een schermpje via een natuurfilm moet bekijken.

Is het dan wel nodig om er in Nederland vier of vijf dierenparken op na te houden? Ja vind ik wel. Als elk dierenpark zich nu richt op een specifieke diersoort zoals eigenlijk al een beetje gebeurt, Apeldoon met zijn apen, Beekse Bergen met veel meer leeuwen en tijgers, Aqua Zoo met de ijsberen en andere dieren parken met de focus op weer andere  dieren, dan kunnen deze dierenparken wat mij betreft allemaal blijven bestaan.

De tijd van een heen en weer lopende leeuw in een kooi is gelukkig voorbij en volgens mij hebben de dieren het in deze omstandigheden best naar hun zin.

Ik heb van ze genoten. Inderdaad, voor mensen die minder goed ter been zijn is het park wat moeilijker te behappen omdat het zo groot is, maar naar mijn idee is er toch wel voldoende rekening gehouden met de rolstoelers, maar hier en daar had dit wel iets beter gekund. 

De Nijlpaarden zijn nu ook onder water te bekijken.

2019-09/wildlandsp.jpg

                                       klik

hanscke | Donderdag 26 September 2019 - 11:59 am | | Standaard | Zeven reacties

PRINSJESDAG


Vele jaren had ik de wens om ooit een keertje bij Prinsjesdag aanwezig te zijn, maar ik vond het te veel gedoe om dit voor mijzelf te organiseren. Toen ik dit als een uitje bij de Red Hats voorstelde werd dit idee direct met veel enthousiasme omarmd, alleen werd tijdens de Nieuwjaarsborrel waar het jaarprogramma min of meer vastgesteld wordt, de organisatie van dit uitje ook bij mij neergelegd.

Gelukkig hoefde ik het niet alleen te doen en de organisatie van het vervoer is mij gelukkig uit handen genomen, mede door de ziekte van P.  Later bleek dat dit ook helemaal niet zo moeilijk is. Er zijn verschillende busmaatschappijen die zo'n dagtocht organiseren, inclusief een tribuneplaats. Met dit laatste gegeven was ik wel heel erg blij, want het vooruitzicht: uren langs zo'n route te moeten staan' heeft mij ook altijd weerhouden om voor mijzelf actie te ondernemen.

Tuurlijk, zo'n uitstapje kost wel wat, maar als het dan zo'n groepsgebeuren is, vind ik dat niet erg. Op deze manier is het niet alleen maar het aanschouwen van de stoet, maar is het een hele dag met elkaar op stap zijn.

Het is een prachtige dag geworden en we hebben heel wat lol met elkaar gehad. We waren daar om het spektakel te kunnen zien, maar we waren als groep zelf ook een bezienswaardigheid. We zijn diverse malen door verschillende regionale zenders geintervieuwd en hier en daar zijn we ook in krantenartikelen genoemd.

Toen de stoet voor de tweede keer voorbij was getrokken, wilden we ergens wat gaan drinken en Hotel DES INDES leek ons wel een passende gelegenheid. Helaas, dat was niet mogelijk, dat hadden we dan vooraf moeten reserveren. Niet aangedacht.....

Gelukkig waren er omstanders genoeg die wel even een plaatje van ons wilden maken. Op een gegeven moment waren er wel twintig camera's op ons gericht.

Het was een dag met een gouden randje. Ik heb genoten van de vroege ochtend (ik moest om 6.50 uur al ergens staan waar we door de bus opgepikt werden) tot de toch wel late avond, (rond 22.00 uur was ik weer thuis). De volgende dag merkte ik, dat ik toch niet meer heel piepjong meer ben, want ik moest behoorlijk bijkomen en had nogal wat tijd nodig om alles een plekje in mijn hoofd te geven.

Ergens zwerft er nog een youtubefilmpje rond waarop te zien is dat we gentervieuwd worden, maar het is mij te moeilijk om dit hier te plaatsen. Ik heb het wel op de telefoon staan, maar ik zie geen kans om het hierheen te transporteren. Als het mij in de komende dagen nog lukt, ga ik het zeker nog plaatsen.

Dit is dus het filmpje. Met hulp van Sjoerd heb ik het dus kunnen plaatsen.

Ik weet inmiddels ook een betere uitleg te geven waarom ik de baard niet mooi vind. Ik vind het a: vervreemdend werken, en b. ik vind zijn kaaklijn op deze manier weg vallen waardoor hij voor mij minder daadkrachtig lijkt.  

2019-09/prinsjesdagp.jpg

                                             klik

hanscke | Zaterdag 21 September 2019 - 10:57 am | | Standaard | Zeven reacties

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=n692dNJe72o

hanscke | Zaterdag 21 September 2019 - 10:38 am | | Standaard | Twee reacties