BOERENVERSTAND


Lange tijd heb ik geaarzeld of ik wel iets zou schrijven over de opeens uit de lucht komen vallende stikstofcrisis. Heel veel wist (weet) ik er niet van, maar na een flink aantal artikelen over dit onderwerp gelezen te hebben èn natuurlijk de grote demonstratie van de boeren in Den Haag ben ik zo langzamerhand in staat om zelf een mening hierover te hebben. 

Omdat de commissie-Remkes een rapport presenteerde, was daar opeens de stikstofcrisis. Een typische reactie die zo kenmerkend is voor deze tijd, het nieuwe millenium. Was men in het verleden wat behoudener door eerst alle ins en outs van het rapport eens op de keeper te nemen, nee de reactie van anno deze tijd is: we moeten wat doen en wel nu en onmiddellijk. 

Zittend aan mijn tafel, nu uitkijkend over de landerijen van wege het kappen van het produktiebos, vraag ik mij af, òf en waar er verbanden zijn. Er was toch ook nog zoiets als het broeikaseffect vanwege het opwarmen van de aarde, het te veel van CO2 uitstoot, de klimaatverandering, energie opwekken uit biomassa en nog veel meer kwalijke zaken die wij mensen veroorzaken waardoor de planeet aarde aangetast wordt. 

Ik buig mij weer naar over de krant en lees een reactie op een ingezonden stukje van 1 oktober. In dat ingezonden stukkje lees ik dat de Te Gast schrijfster Nynke van der Veen stelt dat de stikstofcrisis een papieren probleem is. Zo mooi had ik het uit mijzelf niet kunnen formuleren, maar naar mijn mening slaat zij de spijker op de kop. Ergens wordt wat bedacht, noem het Natura 2000, daarin worden de doelen geformuleerd en door de jaren heen zijn er nog een stuk of wat doelen aan toegevoegd en dan blijkt later dat die hooggestelde doelen niet gehaald zijn.

In een reactie op dit artikel wordt gesteld dat de schrijfster van Te Gast met minachting stelling neemt tegen de gewenste natuurkwaliteiten. Het feit dat de bittervoorn, de meervleermuis, de noordse woelmuis evanals de broedvogels de porseleinhoen, kemphaan en rietzanger nog maar heel beperkt voorkomen in een na te streven natuurkwaliteit  in een aangewezen stukje natuur ergens in mijn directe omgeving. 

Tjonge denk ik dan, van een aantal dieren wist ik niet eens dat ze bestonden. Zou ik ze missen als ze er niet meer zouden zijn?

Nee, ik weet best dat dit een flauwe opmerking is. Maar mijn overtuiging is ook, dat het één en ander wel eens heel erg opgeklopt zou kunnen zijn en dat straks, als er maatregelen genomen gaan worden, er heel andere motieven mee kunnen gaan spelen. Ik kan mij namelijk niet aan de gedachte onttrekken dat dit opnieuw een voorbeeld is van "vlam in de pan", waar kleine idelogische groeperingen handig op in spelen om de maatschappelijke verandereingen die zij wensen in beweging te zetten.

Ik vind de demonstratie van de boeren dan ook zeer terecht. Ik eet nog steeds graag een stukje vlees van eigen bodem. De Argentijnse biefstuk, het struisvogelvlees, het Nieuwzeelandse hertenvlees en al het andere vlees wat vanuit het verre buitenland gepropagandeerd en geïmporteerd wordt mag de grootgrutter houden. 

2019-10/stikstofp.jpg

                                 klik

hanscke Donderdag 03 Oktober 2019 - 10:56 am | | Standaard

zeven reacties

Rietepietz

Dat in Nederland sommige dieren niet of nauwelijks meer voor komen heeft álles te maken met de overbevolking. Waar woonwijken uit de grond gestampt worden verdwijnt nou eenmaal de habitat van sommige diersoorten.

Rietepietz, (URL) - 03-10-’19 15:12
Sjoerd

Als ze aan mijn varkens en koeien komen ga ik ook naar den Haag…

Sjoerd, (URL) - 03-10-’19 16:41
Sjoerd

Voor de rest zijn we met teveel mensen op aarde. We vragen er gewoon om…

Sjoerd, (URL) - 03-10-’19 16:42
ria

Goed zo, helemaal mee eens.

ria, (URL) - 03-10-’19 19:29
Francien.

In 1995 hebben wij een huis laten bouwen in een wijkje aan de rand van het dorp. Wij werden gewaarschuwd dat we te maken zouden krijgen met de doortrekking van de A15. Wij kennen de molens van de overheid. Die malen langzaam.
In 2014 begonnen ze weer te malen. De A 15 kwam er en wel in 2019.
En in 2019 kwam er opeens een stikstof rapport. Heel veel bouw activiteiten liggen stil. Waaronder!!!
Dat rapport komt ons dus prima uit. Net als jullie kijken wij nog steeds over de landerijen uit.

Francien., - 04-10-’19 19:03
marjolijn

En gelijk hebben ze, iedereen strijdt toch voor zijn of haar boterham…!

marjolijn, - 05-10-’19 06:51
Rob Alberts

Demonstreren is een recht in Nederland.
Dat boeren voor zichzelf en hun bedrijf opkomen is hun goed recht.
De manier waarop er gedemonstreerd wordt vind ik een stuk minder.
Ik probeer daar nog een blogpost over te schrijven.

Dat er planten en dieren in Nederland verdwijnen heeft heel veel oorzaken.
Alleen met elkaar samen kunnen we hier iets aan doen.

Een van mijn keuzen is om geen dier meer te eten.
Dat is maar een kleine druppel.
Zeker ook omdat het grootste deel van de Nederlandse vleesindustrie exporteert.
Alleen de mest blijft achter in Nederland.
Waarbij het meeste van het veevoer van verder weg uit Tropische landen komt …

Natuurvriendelijke groet,

Rob Alberts, (URL) - 18-10-’19 21:51
(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om spam in reacties te voorkomen moet de volgende vraag beantwoord worden Hoe heet mijn hond? :Hessel
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.