DE INGESLAGEN WEG


Achtenveertig keer vier. Bijna tweehonderd. Honderdtweeënnegentig om precies te zijn. Als ik hier honderd min vijftig is vijftig vanaf trek houd ik honderdtweeënveertig over. Daar trek ik nog eens zevenenvijftig vanaf, houd ik vijfentachtig over. Vijfvijfennegentig, drievijfennegentig, zevenvijfennegentig, viervijfennegentig, drievijftig en éénvijftig is samen zevenentwintigtachtig, dat trek ik dan weer van die vijfentachtig af en dat geeft als uitkomst zevenenvijftigtachtig. Dit verminder ik nog één keer met vijftien om dan uiteindelijk op tweeënveertigtwintig uit te komen.

Nu ik een klein eindje op weg ben om mijzelf te veranderen in een niet roker durf ik hier eindelijk een paar woorden aan te wijden. Ik maak even een balans op en dit is dus het nettobedrag dat ik uitgespaard heb. Het is niet helemaal een eerlijke berekening, omdat ik vorig jaar al een paar keer getraind heb om een niet roker te worden. Die training varieerde van een paar weken niet roken afgewisseld met een gewone rookperiode om daarna weer in een korte periode te belanden waarin ik mij beperkte tot 3 sigaretten per dag. De laatste weken van het afgelopen jaar was het hek weer van de dam en ging ik er weer vol tegenaan. Ik was terug op mijn oude peil en ik rookte weer een pakje a 4 Euro per dag.

Maar, sinds nieuwjaarsdag ben ik hard op weg om na verloop van tijd bij de grote groep niet rokers te gaan horen. Na twee jaar schijnt dat punt bereikt te zijn. De weg er heen is mij tot nu toe heel erg mee gevallen en het levert mij ook nog wat op. Ik heb een berekening gemaakt wat ik nu aan geld heb uitgespaard. Naast de 42 Euro die ik bespaard heb, heb ik er ook nogal wat tastbare herinneringen aan over gehouden zoals een veel te dure spijkerrok, een handtas, een boek als cadeautje voor P., 5 tijdschriften en een shawl. Ik denk dat ik wel doorga op deze ingeslagen weg.

hanscke Vrijdag 17 Februari 2006 - 10:57 pm | | Standaard