HET SPOOR BIJSTER


Rijdend naar mijn werk luister ik misschien wat gespitster naar de nieuwsberichten dan wanneer ik thuis het nieuwsbulletin hoor. Deze week hoorde ik (al weer) iets over het afrekenen van de NS op hun diensten. Misschien omdat ik altijd wel in treinen geinteresseerd ben geweest blijven deze berichten wat langer bij mij hangen. Zeker als het dan ook nog vreemde berichten zijn. 

Ik geloof niet dat er in de jaren 70 en 80 zoiets bestond als berichtgeving over de waardering van het werk van de NS uitgedrukt in punten waarop wel of niet gescoord is. Hooguit hoorde ik zo nu en dan iets over welke trein vertraging had en waarom.

Vandaag de dag is het een hot onderwerp om het over de afrekening van de NS te hebben. De ene dag stelt de NS voor om het oordeel van de reiziger in de toekomst minder zwaar mee te laten wegen. De Tweede Kamer en Mansveld, staatssecretaris zijn hier niet van gecharmeerd. Mevrouw Mansveld blijft zich richten op de ervaring van reizigers, op thema's als overstaptijd, zitplaatsen in de spits, vertragingen en sociale veiligheid.

Dinsdag heeft ze tijdens een overleg in de Tweede Kamer nog eens benadrukt om de NS zwaarder af te rekenen op vertraging van reizigers, in plaats van op de punctualiteit van treinen. Dat zei ze dinsdag tijdens een overleg in de Tweede Kamer.

Vroeger, toen ik nog wel eens met de trein reisde, vond ik juist die punctualiteit zo prettig. De vertrektijden van de trein stonden vast en gaven duidelijkheid, dit in tegenstelling tot de bus. Daar kon je veel minder van opaan. En ja, als bij een overstap de trein al een keer was vertrokken dan ging  ik er vanuit dat het overmacht was.

Nu wil de staatssecreatris meer gaan kijken naar het vervoer van deur tot deur en de tijd die hier mee gemoeid is.

Ik vroeg mij af hoe ze dit zou willen gaan ontwikkelen. Zoveel reizigers, die kun je het niet allemaal naar de zin maken. Treinen horen op tijd te rijden, want elkaar onverwacht passeren kan nu eenmaal niet. Flexibiliseren van de vertrektijden verhogen mijns inziens alleen maar de kans om gruwelijk met elkaar in botsing te komen. 

Naar mijn idee raakt zo'n landsbestuurder met deze ideeën het spoor bijster. Bovendien zit ik helemaal niet op deze berichtgevingen te wachten. Als men hier dan toch mee bezig wil zijn, dan mag men dat ook wel in de achterkamertjes doen. Ik zie niet in waarom dit facet van besturen zo expliciet en tot in detail met ons gedeeld moet worden.

Misschien moet de staatssecretaris gewoon eens op een zondagmiddag met een modelspoorbaan gaan spelen. Ik snap haar voorliefde voor het spoor wel. Ik heb dat ook gehad.  Wij meisjes kwamen vroeger niet in aanmerking voor het krijgen van een electrische trein. Nadat ik mijn zoon gebaard had, wist ik dat er nu ooit ook eindelijk een diep gekoesterde wens in vervulling kon gaan. Eens zou ik mijn zoon een modelspoorbaan cadeau geven.

Dat is ook gebeurd. We hebben ons er samen verscheidene uren kostelijk mee vermaakt. Ik heb toen ook gezien dat het opzetten van een modelbaan geen eenvoudige zaak was.

Ik begrijp dan ook heel goed dat het in goede banen leiden van de NS geen sinecure is, maar de weg van verantwoording afleggen die men nu gaat lijkt mij toch echt een doodlopende weg.

                                                    klik

hanscke Donderdag 04 April 2013 - 10:18 pm | | Standaard

dertien reacties

Renesmurf

Ja, ik herken bepaalde gedachten wel. De wereld, de mensheid, nederland, ontwikkeld zicht. Nieuws moet gedetaileerder en vaker over hetzelfde en het moet scoren. En zeuren en klagen over de NS, hoe kwaad vergoed kan worden. Ja, ik snap vergoedingen niet en ik wil ze ook niet, ik vind het absurd, en onderwijl wordt het gewoon en word ik ouderwets.

Renesmurf, (URL) - 04-04-’13 23:24
Ximaar

Het zit er in dat de trein een van de weinige speeltjes is waar de landelijke regering mee kan scooren. Busvervoer zit bij de grote steden en provincies. Fietsen bij provincies en gemeentes. En de auto is een haat-liefde. De regering heeft de accijns op brandstof hard nodig, maar ziet deze mensen toch nog liever in de trein stappen. Iets dat in veel gevallen niet lukt omdat niet elk dorp een station heeft.

Ximaar, (URL) - 05-04-’13 01:21
Marjolijn

Ik heb helemaal niets meer met de trein, dit nieuws was me ook helemaal ontgaan.

Marjolijn, (URL) - 05-04-’13 05:31
Di Mario

Dat is mooi balen voor de NS, want ze noemen de mensen tegenwoordig wel veel mondiger, maar ik noem ze voornamelijk zeurderig. Want de mensen zijn niet snel tevreden tegenwoordig. Dus je weet nu al wie er elk jaar een boete krijgt. En wie mag dat uiteindelijk betalen….. De zeurderige mensen die met de trein gaan. Hahahaha. Eigenlijk komisch. Omdat ze zeuren gaat hun eigen prijs omhoog.

Love As Always
Di Mario

Di Mario, (URL) - 05-04-’13 07:48
HartelijkeHotHulk

Het enige wat het spoor ( en vele andere dingen ) nodig heeft is STRUCTUUR
En dat beschrijf jij hier perfect

HartelijkeHotHulk, (URL) - 05-04-’13 09:08
Wieneke

De keren dat ik met de trein reisde ging alles voortreffelijk. Niks te klagen.

Wieneke, - 05-04-’13 10:13
Sjoerd

Ik ga gelukkig niet zo vaak met de trein. Maar de keren dat ik ga is iedere keer weer een aventuur. Je weet wanneer je vertrekt, maar nooit wanneer je aankomt.

Sjoerd, (URL) - 05-04-’13 12:38
Sjoerd

Tsjonge, avontuur natuurlijk

Sjoerd, (URL) - 05-04-’13 12:38
Thérèse

Ik geloof dat er veel mis is gegaan sinds de trein, het Spoor, geprivatiseerd is. Dat is met veel dingen zo gegaan.
Ik heb zelf niks te klagen. Bij mij gaat alles meestal goed, als ik met de trein reis dan.

Thérèse, (URL) - 05-04-’13 17:03
plato

Het geheel geeft mij een idee dat de publieksuitingen van de NS en de overheid vaak een beetje voor de bühne zijn. Als de mensen maar het idee hebben dat er wat gebeurt. Maar wat gebeurt er concreet? De NS heeft het in jaren niet zo beroerd gedaan, iedereen maakt grappen over blaadjes op de rails en de treinkaartjes (herstel: de electronische piep) wordt alsmaar duurder en de boetes op per ongeluk niet uitchecken zijn hoog.

Ze kunnen wel van alles roepen, maar laten maar gewoon blijven kijken wat er structureel verbetert. Waar ze daarover praten zal mij ook een zorg zijn. Als het maar tot resultaat leidt.

plato, (URL) - 06-04-’13 07:30
rietepietz

Ik denk dat je helemaal gelijk hebt, Het werkt chaos op het spoor in de hand als de vertrektijden steeds aangepast worden. De trein kan nou eenmaal niet van de rails af en zo kunnen treinen elkaar dus in de weg rijden.
Er zijn vást wel belangrijker zaken die te verbeteren zijn op het spoor!

rietepietz, (URL) - 06-04-’13 21:05
Desire

De laatste jaren wordt er veel meer over de NS geklaagd dan vroeger. Toen was reizen met de trein leuk en spannend en waren we trots op de Nederlandse Spoorwegen. Maar nu wordt er in verhouding veel meer gebruik gemaakt van de NS en dat zal ook wel de reden zijn waarom er geklaagd wordt over de (vertragingen van de) NS. En eerlijk is eerlijk, als je ergens op tijd moet zijn en dat lukt niet omdat de trein weer eens vertraging heeft, is dat ook wel heel vervelend.

Desire, (URL) - 07-04-’13 14:11
Mirjam Kakelbont

Tegenwoordig kunnen we/ze van alles: met een raket naar de maan heen en weer. Maar een fatsoenlijke dienstregeling volgen bij de NS is een stapje te ver. Als je dag in, dag uit met de trein reist, lijkt me dat ontzettend irritant!

Mirjam Kakelbont, (URL) - 07-04-’13 20:29
(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om een reactie te kunnen plaatsen moet je deze vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.