VALSE CONCURRENTIE

Eind vorige week was ik als voorzitter van het regiobestuur Friesland Noord van de Zonnebloem aanwezig bij de ingebruikname van de rolstoelhuurauto in Leeuwarden. Na eerst wat kritisch nagedacht te hebben, of dit nu wel nodig is, ben ik steeds meer tot de overtuiging gekomen, dat De Zonnebloem hiermee voorlopig de goede weg heeft ingeslagen. De vereniging stelt zich ten doel om mensen met een lichamelijke beperking ook van het leven te laten genieten door volop mee te kunnen doen in de maatschappij waarbij de lichamelijke beperking geen belemmering mag zijn. 

Veel mensen associëren De Zonnebloem met de boot. Daarmee werd het mogelijk, dat mensen in een rolstoel ook met vakantie konden gaan. Maar de tijd staat niet stil en De Zonnebloem wil met haar tijd meegaan. De tijd van nu kenmerkt zich door de individualisering en het zelf keuzes kunnen maken. Het was lange tijd heel gewoon, om met een groep gehandicapte mensen op stap te gaan, maar anno nu werkt dat voor heel veel mensen niet meer, want elk willekeurig persoon wil zelf graag kunnen kiezen, alleen op pad of met een groep. Met het beschikbaar stellen van de huurauto's wordt er een belangrijke bijdrage geleverd om mensen de mogelijkheid te geven om zelf te kunnen kiezen. Een stap vooruit in de ontwikkeling van De zonnebloem, zo was mijn gedachte.

Ik had mij in de afgelopen maanden niet afgevraagd of er ook commerciële bedrijven zijn die dergelijke auto"s verhuren, want dat zoiets ook zou kunnen was niet eens bij mij opgekomen. Groot was mijn verbazing dan ook, dat de dag na de officiële in gebruik neming van de auto een artikel in de krant verscheen dat De zonnebloem beticht werd van concurrentievervalsing. Een garagehouder uit Noordwolde verwijt De Zonnebloem dat deze een voordelig tarief van 40 euro kan hanteren dankzij donaties van sponsoren, giften en collecte-inkomsten. Genoemde garage zou aangepaste auto's verhuren voor 65 euro per dag en dat zou zelfs nog onder de kostprijs zijn.

Ik was verbaasd! In de eerste plaats heeft De Zonnebloem mij bewust gemaakt van het feit dat er nu voor particulieren auto's op de markt zijn die geschikt zijn voor rolstoelvervoer. Dit past geheel bij de slogan: 'er kan zoveel meer dan je denkt' en in de tweede plaats heb ik nog nooit iets van marketing gemerkt over de verhuur van deze auto's in de commerciële branche. Voordat ik dit blogje ben gaan schrijven heb ik nog enig research gedaan en daaruit bleek dat er op slechts één punt in het hele noorden, op ruim 25 km afstand, een aangepaste auto gehuurd kan worden voor de prijs van 125 euro. De genoemde garage in Noordwolde kwam niet in de mogelijkheden voor.

Ik hoop dat er nog meer van deze Zonnebloemauto's komen zodat het voor mensen met een lichamelijke beperking echt mogelijk is om er met, hetzij een vrijwilliger, hetzij een familielid, kennis of buur, lekker een dag op uit te kunnen trekken zonder altijd afhankelijk te moeten zijn van een rolstoelvervoersbedrijf, want de nadelen daarvan zijn alom bekend. 

Het heeft mijns inziens echt niet veel te maken met concurrentievervalsing en marktverzieking; het is immers gericht om, zonder winstoogmerk, faciliteiten aan te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Net zoals dat gebeurt met de vakantiereizen en andere uitstapjes van De Zonnebloem. 

hanscke Woensdag 02 December 2015 - 5:29 pm | | Standaard

vijf reacties

Rietepietz

Het is inderdaad een prachtige optie voor minder valide mensen om een zo normaal mogelijke uitstap te maken. Maar ik kan me tóch voorstellen dat mensen die beroepsmatig dit soort aangepaste auto’s verhuren een beetje zuur reageren, hier valt niet tegen te concurreren.

Rietepietz, (URL) - 02-12-’15 19:09
Sjoerd

Laat ze maar reageren. Concurrentievervalsing zou ik het echt niet noemen. het is gewoon voorzien in een behoefte die de gebruiker van de rolstoel zelf niet meer kan invullen. Net zo goed als er geen boot is die in de behoefte kan voorzien…

Sjoerd, (URL) - 02-12-’15 22:17
Renesmurf

Ja, vals beschuldigen hoort niet, men zou wel de taken over kunnen nemen voor dezelfde prijs, of zoiets. In goed overleg. En hoe meer mensen elkaar kunnen helpen hoe beter het leven wordt, voor iedereen.

Renesmurf, (URL) - 02-12-’15 23:43
Marjolijn

Ach, je moet je maar niet druk maken over concurrentie.
Er is een behoefte en die wordt nu ingevuld.

Marjolijn, (URL) - 03-12-’15 05:43
Jouke Woudstra

Ik wil graag even reageren op bovenstaande blog, ik ben de betreffende garagehouder van het verschenen krantenartikel.
Ik heb diverse malen geprobeerd in contact te komen met de Zonnebloem en werd telkens met een kluitje in het riet gestuurd, mijn insteek was om in samenwerking met de Zonnebloem rolstoelauto’s op diverse plaatsen in te zetten om zo aan die behoefte te voldoen.
Dat men niet reageerde irriteerde mij, ook het feit dat ze met giften en donaties producten en diensten aanbieden op de zakelijke markt.

Pas na het artikel in de krant werd contact opgenomen door de Zonnebloem om eea. toe te lichten, dan kan het opeens wel..

Er zijn genoeg verhuurbedrijven die rolstoelauto’s willen verhuren maar het gewoonweg niet aandurven omdat de Zonnebloem met prijzen op de markt komt waar niet (eerlijk) tegen te concurreren is, vandaar dat de kop van het krantenartikel bestond uit de woorden ‘ valse concurrentie’.

Ik snap heel goed dat er in behoefte wordt voorzien door de Zonnebloem en dat is ook prima, maar naar mijn mening had dit ook anders gekund door bijvoorbeeld bedrijven hierbij te betrekken die hun brood hiermee moeten verdienen.

Ik hoop dat jullie mijn standpunt ook begrijpen en zou ook graag willen weten hoe jullie hierover denken.

Jouke Woudstra, (URL) - 11-12-’15 13:36
(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om een reactie te kunnen plaatsen moet je deze vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.