HANDEN SCHUDDEN


Vandaag heb ik onder andere enkele leerlingen op hun stageadres bezocht. Terwijl ik mij van het ene adres naar het andere adres verplaatste wond ik mij steeds meer op over de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling. Deze Commissie heeft een islamitische docente in het gelijk gesteld dat het niet belemmerend zou werken als zij ter begroeting geen handen meer zou schudden met collega's, ouders, leerlingen of andere bij het onderwijs betrokkenen. De directeur van het Utrechtse Vader Rijn College stapt nu naar de rechter om deze lerares te laten ontslaan.

Als ik voor stagebezoek een school binnenstap waar een leerling van mij als onderwijsassistente geplaatst is, dan is het eerste wat ik doe kennismaken met de stagebegeleider door middel van elkaar even de hand te schudden en de naam te noemen. Als we al eerder met elkaar kennis gemaakt hebben, dan gaat de wederzijdse begroeting toch opnieuw gepaard met elkaar even de hand te schudden. Dat lijkt me toch een hele normale gang van zaken. Ik ben in al die jaren dat ik dit werk doe nog nooit een andere werkwijze tegengekomen. Men verwacht het van mij en ik verwacht het van die ander. Aan het eind van het gesprek, als ik vertrek wordt er opnieuw de hand geschud en geef ik ook mijn leerling vaak een hand.

En wat te denken van de ouders die op de ouderspreekavond komen. Dan maar even naar hen zwaaien en met een wijds armgebaar hen kenbaar maken dat ze welkom zijn en plaats kunnen nemen? Dat is niet mijn werkwijze. Ook dan begroet ik de ouders door mijn hand uit te steken en deze even te schudden.

Nee Commissie, u hebt het helemaal mis. Niet de niet-islamitsche mensen moeten zich aanpassen aan deze docente, nee deze docente moet zich blijven aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Als zij dat niet meer met haar geweten in overenstemming kan brengen dan dient deze dame ontslag te nemen. Minister Rita Verdonk van intergratie is ontstemd over deze kwestie enwil dat de Commissie Gelijke Behandeling wordt afgeschaft. "De commissie is opgericht om juridisering te voorkomen. Niet om dit soort zaken op deze manier te regelen", aldus Verdonk. Ik vind dat ze hierin gelijk heeft.

hanscke Donderdag 09 November 2006 - 9:04 pm | | School perikelen

veertien reacties

Ster

In al die jaren dat ik met andere culturen werk is het nooit een probleem geweest. Ik snap ook niet dat het al dan niet handen schudden ineens zo’n “item” is geworden.

Ster, (URL) - 09-11-’06 21:16
Renesmurf

Als je het ergens niet mee eens bent hoef je dat niet meteen af te schaffen.

Ik heb wel respect voor andermans religie, en ze kunnen niemand verplichten om iemand aan te raken.
Ik vind handen schudden nooit prettig, van mij mag dat wel afgeschaft worden.

Renesmurf, (E-mail ) (URL) - 09-11-’06 22:22
noordmiep

Ik ben het zo met je eens, ze moeten zich aanpassen. Ik bedoel van handen schudden krijg je niets toch? als het nu de gewoonte was dat iedereen ,iedereen maar zoent dan kan ik begrijpen dat sommigen dat niet zouden willen maar een hand schudden, als ze daar al moeilijk oevr doen moeten ze een beroep kiezen waar dat niet hoeft…achter een loket op het postkantoor of zo.

noordmiep, (URL) - 09-11-’06 23:30
noordmiep

oeps bijna vergeten steekt haar hand uit hoi hanscke

noordmiep, (URL) - 09-11-’06 23:31
Hanscke

@Noordmiep. dank je wel voor de uitgestoken hand. Ik schud hem.

Hanscke, (E-mail ) (URL) - 09-11-’06 23:38
Vrouwke

Voor mij is dit dus echt een dilemma waar ik niet goed mee om weet te gaan.
Ik geef dan ook nog maar even geen mening.

Vrouwke, (E-mail ) (URL) - 10-11-’06 08:30
Michiel

Verdonck heeft gelijk en ze heeft geen gelijk. Ze heeft gelijk als ze stelt dat de beslissing van de commissie gelijke behandeling onjuist is. Handenschudden is zo diep in onze cultuur geworteld dat men niet normaal kan functioneren in een beroep dat veel sociale interactie vereist. Iemand die om religieuze redenen geen handen kan of mag schudden is dan ook niet geschikt voor zo’n beroep.

Verdock heeft geen gelijk als ze stelt dat die commissie dan maar opgeheven moet worden. De CGB heeft heel veel besluiten genomen die wel haar en mijn goedkeuring konden wegdragen en wat belangrijker is, waarbij de betrokken partijen zich hebben neergelegd. De doelstelling: vookomen van juridisering wordt in de meeste gevallen gehaald. Een enkele, de minister onwelgevallige beslissing, kan en mag geen reden zijn de CGB dan maar op te heffen. Er is immers altijd nog de weg naar de rechter als de partijen niet met de beslissing van de CGB kunnen leven. Dat gaat dus nu kennelijk gebeuren. Jammer dat dat in dit geval niet te vermijden is, maar dit ene geval waarin het dan een keer niet lukt, is nog geen reden het bestaansrecht van de commissie ter disussie te stellen.

Michiel, (URL) - 10-11-’06 09:18
Helen

Ben het ook met je eens.

Helen, (URL) - 10-11-’06 12:04
pascha

in dit geval vind ik dat de commissie idd een fout heeft begaan. In Nederland is de staat niet voor niets gescheiden van de religie. Wanneer jij vanwege je geloof een bot door je neus wil steken is dat prima. maar je moet niet van je werkgever verwachten dat hij/zij dit accepteert. In veel winkels moeten gezichtspiercings bedekt worden. Wanneer ik collega zou zijn van deze dame zou ik ook een rechtszaak aanspannen vanwege het feit dat ik me door haar ongelijk behandeld zou voelen omdat ze m weigert een hand te geven.

pascha, (URL) - 10-11-’06 16:43
Goentah

Als ik in een islamitisch land zou wonen, zou ik me ook moeten aanpassen aan de cultuur daar. Andersom geldt het ook. Geen discussie over mogelijk wat mij betreft.

Goentah, (URL) - 10-11-’06 22:05
penguin

Ik vraag me dan af hoe zo iemand zou reageren op een uitgestoken hand van de andere sekse als men dreigt te vallen of te verdrinken. Zouden ze dan ook nog zo principieel zijn?

penguin, (URL) - 10-11-’06 22:52
nanos

Ik heb begrepen dat er nergens in die religie staat de er geen handen geschud mogen worden.
Een paar jaar geleden zag je nauwelijks hoofddoekjes en nu zie je er veel, alsof dit punt in de religie herontdekt is. Of is het mode, of een statement? De hoofdbedekking is nog ergens af te leiden uit een of meer soera’s.
Maar als nu die weigering van een handdruk ook mode gaat worden, wordt het wel heel lastig…

Houdt Hanscke er wel rekening mee dat ze met elke handdruk seksuele prikkels meestuurt?

nanos, (URL) - 10-11-’06 23:24
Wieneke

Geef eens een handje, nee, je rechterhandje……het werd ons allemaal als kind al vroeg geleerd. Dus vinden wij dit belangrijk blijkbaar. Maar de Nederlanders lopen echt niet zoals bijv. de Belgen en de Fransen de hele dag elkaars hand te schudden. Meestal is het toch alleen als je iemand voor het eerst ontmoet (bij het voorstellen) en als je iemand een tijdlang niet gezien hebt. Voor de rest is het ‘hoi’ en ‘hallo’ of wordt er gezoend (3x, brrrr). Het door een handjevol mensen om religieuze redenen weigeren om een hand te geven krijgt allemaal veel te veel (media)aandacht, vind ik. Er zijn wel belangrijker zaken waar we ons druk over moeten maken.

Wieneke, (URL) - 11-11-’06 16:19
Roelof

ben het helemaal met je eens.
handen schudden maakt onderdeel uit van ons beroep. ik zeg dit nooit maar ‘go verdonk go”. klinkt wél heel raar na al haar miskleunen.

Roelof, (URL) - 12-11-’06 01:59
(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om een reactie te kunnen plaatsen moet je deze vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.